top of page

Gimė 1939 m. sausio 25 d. Plungės rajone Babrungėnų kaime.

Vaikystė prabėgo Plateliuose, kur 1952 m. baigė septynmetę mokyklą. Neramių pokario metų įspūdžiai atsispindės visoje tapytojo kūryboje.

 

1952–1957 m. mokėsi Telšių taikomosios dailės vidurinėje mokykloje.

Su bendramoksliais – Romualdu Budriu, Ignu Budriu, Vincu Kisarausku, Donatu Valatka ir kt. – buvo susietas tolesnis meninis gyvenimas. Penktame kurse piešimą dėstė jaunas dailininkas Aloyzas Stasiulevičius.

 

1957–1963 m. studijavo tapybą Vilniaus dailės institute.

Didžiausią poveikį turėjo prof. Antanas Gudaitis – svarbiausias dailininko mokytojas. Tarp kitų įsimintinų dėstytojų buvo profesoriai Kazimieras Morkūnas ir Petras Aleksandravičius. Prof. A. Gudaitis jauno dailininko kūryba labai domėjosi ir baigus mokslus – lankėsi jo dirbtuvėje, stebėjo, skatino.

 

1966 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą.

Vėliau buvo išrinktas į tapybos sekcijos biurą, įsitraukė į bendraminčių būrį, kuriam priklausė Antanas Gudaitis, Jonas Švažas, Jonas Čeponis, Silvestras Džiaukštas, Aloyzas Stasiulevičius, Vincas Kisarauskas, Bronius Uogintas.

 

1969 m. išrinktas tapytojų sekcijos pirmininku.

 

 1975–1976 m. stažavosi Italijoje.

1978 metais Leonardui Tuleikiui suteiktas Lietuvos Respublikos nusipelniusio meno veikėjo vardas.

 

Leonardas Tuleikis taip pat apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

ASMENINĖS PARODOS

 

1968 — Vilnius.

 

1971 — Vilnius, LDM Dailės parodų rūmai. Eksponuota 50 akvarelių, sukurtų 1970-1971 m

 

1972 — Bydgoščius, Mažasis meno salonas. Eksponuoti 25 aliejinės tapybos darbai.

 

1974 — Vilnius, LDM Parodų rūmai. Eksponuota 111 aliejumi tapytq darbų, sukurtų 1966-1974 m.

 

1984 — Vilnius, Lietuvos dailės muziejus. Eksponuoti 74 kamerinės tapybos darbai.

 

1989 — Vilnius, LDM Parodų rūmai.

 

1999-2000 — Vilnius, „Arkos" galerija. Eksponuota per 30 paveikslų.

 

2000 — Vilnius, Kultūros ministerija.

 

2004 — Vilnius, LDM Radvilų rūmai. Eksponuoti 124 aliejumi tapyti darbai, sukurti 1989-2004 m.

 

2004-2005 — Plungė, Renavas, Rietavas, Telšiai, Raseiniai, Kilnojamoji kūrybos paroda. Eksponuota 40 tapybos darbų,

sukurtų 1989-2004 m.

 

2005 — Panevėžys, Juozo Miltinio palikimo studijų centras.

 

2007 — Vilnius, Europa City viešbutis.

 

2009 — Vilnius, Juozas Art galerija.

 

2014 — Vilnius, LDM Taikomosios dailės muziejus Jubiliejinė retrospektyvinė paroda „Tapybos atspindžiai" Eksponuotas 131

tapybos darbas.

 

2014 — Telšiai, Žemaičių muziejus „Alka". Paroda „Tapybos atspindžiai" Eksponuota 19 tapybos darbų.

 

 

GRUPINĖS PARODOS

 

1963 — Vilnius, Vilniaus valstybinis dailės muziejus. Respublikinė dailės paroda.

 

1965 — Lietuvos TSR dailės muziejus. Jubiliejinė dailės paroda.

 

1965 — Lietuvos TSR dailės muziejus Jubiliejinė studentų darbų paroda.

 

1965 — Lietuvos TSR dailės muziejus Respublikinė dailės paroda.

 

1966 — Lietuvos TSR dailės muziejus Respublikinė jaunųjų dailininkų darbų paroda

 

1967 — Lietuvos TSR dailės muziejus Respublikinė dailės paroda

 

1969 — Lietuvos TSR dailės muziejus Vilniaus tapybos bienalė

 

1970 — Lietuvos TSR dailės muziejus Respublikinė dailės paroda

 

1971 — Lietuvos TSR dailės muziejus Ketvirtoji respublikinė akvarelės

 

1971 — Vilnius, Lietuvos dailės muziejus Sportas dailėje

 

1972 — Vilnius, Lietuvos dailės muziejus Tapybos paroda

 

1972 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Estijos, Latvijos ir Lietuvos tapybos paroda [II Vilniaus tapybos trienalė]

 

1973 — Panevėžio valstybinis dramos teatras

 

1974 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Portretų paroda

 

1974 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Penktoji respublikinė akvarelės paroda

 

1975 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Respublikinė dailės paroda

 

1975 — Respublikinė dailės paroda, skirta M. K. Čiurlionio 100 gimimo metinėms, Vilnius

 

1975 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Estijos, Latvijos, Lietuvos tapybos paroda [III Vilniaus tapybos trienalė]

 

1975 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus. Paroda „Mūsų kaimas“.

 

1976 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Peizažo paroda.

 

1977 — Vilnius, Lietuvos dailės muziejus Šeštoji respublikinė akvarelės paroda

 

1977— Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Respublikinė dailės paroda

 

1978 — Vilnius Ketvirtoji Vilniaus tapybos trienalė

 

1978 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Septintoji respublikinė akvarelės paroda

 

1980 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Jubiliejinė respublikinė vaizduojamosios dailės paroda

 

1980 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Aštuntoji respublikinė akvarelės paroda

 

1980 — Ryga, Užsienio šalių dailės muziejus (Arzemju mUslas muzejs) Pabaltijo respublikų penktoji akvarelių paroda

 

1981 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Penktoji Vilniaus tapybos trienalė

 

1981 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda

 

1981 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Devintoji respublikinė akvarelės paroda

 

1982 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda

 

1984 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda

 

1983 — Kaunas, Valstybinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda

 

1984 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Šeštoji Vilniaus tapybos trienalė

 

1985 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Jubiliejinė respublikinė dailės paroda

 

1986 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda

 

1986 — Maskva. Sąjunginė akvarelės paroda

 

1986 — Ryga, Valstybės dailės muziejus

 

1986 — Vilnius, Lietuvos dailės muziejus Pirmoji respublikinė dailės paroda „Žmogus ir aplinka"

 

1986 — Gruzija Lietuvių tapybos paroda

 

1986 — Vilnius, Lietuvos dailės muziejus Respublikinė vaizduojamosios dailės paroda

1987 — Vilnius, Lietuvos TSR dailės muziejus Respublikinė vaizduojamosios dailės

 

1989 — Klaipėdos dailės parodų rūmai. Pirmoji pasaulio žemaičių dailės paroda

 

1991 — Čikaga. Vilniaus dailininkų tapybos paroda

 

1994 — Plungė, Žemaičių dailės muziejus. Antroji pasaulio žemaičių dailės paroda

 

1997 — Vilnius, Šiuolaikinio meno centas. Individualistų grupės kūrybos paroda

 

1998 — Plateliai. Plateliškių menininkų

 

2000 — Lenkija. Lietuvių dailininkų tapybos paroda

 

2006 — Panevėžys, Juozo Miltinio dramos teatras

 

2007 — Vilnius, Europa City galerija

 

2008 — Maskva, parodq salė „L galerija". Individualistų grupės darbų paroda

 

2008 — Vilnius, Europa City galerija Individualistų grupės darbų paroda.

 

2009 — Vilnius, Juozas Art galerija Individualistų grupės tapybos

 

2014 — Vilnius, LDM Vilniaus paveikslq galerija Gydytojos Stasės Mičelytės dailės kolekcijos paroda „Pilnaties langai"

 

2014 — Vilnius, Rotušė. Paroda Individualistų grupės grupės 20-mečiui

bottom of page